Ambi Pur 3Volution el. strojek + náplň Ocean mist 90 dnů

Ambi Pur 3Volution el. strojek + náplň Ocean mist 90 dnů
Ambi Pur 3Volution el. strojek + náplň Ocean mist 90 dnů

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400318

143,65

173,82 Kč s DPH

ks

Elektrické osvěžovače vzduchu vytvářejí příjemnou vůni a atmosféru domova nebo kanceláře. Na vůni si však během krátké doby zvykneme a přestaneme ji vnímat. Ambi Pur 3volution používá 3 různé parfémy harmonicky se prolínající jeden v druhý. Vůně se samostatně spínají každých 45 minut. Na strojku si můžete nastavit intenzitu vůně a diody, které se postupně rozsvítí, indikuje která z vůní je právě aktivní. Vydrží 90 dní při 12-ti hodinovém denním používáním a minimální intenzitě vůně.
Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodou
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Pořadač A4 7,5cm pákový Rado Senator prešpán zelený s otvorem pro prst lišty kov (bal 20ks)
39,10 Kč
47,31 Kč s DPH
Pořadač A4 7,5cm pákový Rado Senator prešpán žlutý s otvorem pro prst lišty kov (bal 20ks)
37,40 Kč
45,25 Kč s DPH
Smetánky plato 20x10g (bal 15 v krabici)
Obj. číslo: 11000254

Skladem

21,25 Kč
24,44 Kč s DPH
Voda Dobrá voda neperlivá 0,5L / prodej pouze po balení 8ks
9,02 Kč
10,37 Kč s DPH