Bref duo Aktiv WC závěs Pine 50ml

Bref duo Aktiv WC závěs Pine 50ml
Bref duo Aktiv WC závěs Pine 50ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300619

39,95

48,34 Kč s DPH

ks

Hygienický závěsný WC čistič s dlouhotrvající svěží vůní lesa.

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje nerol; p-mentha-1,8-dien, 2-methylundekanal, cineol, geranyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Bref

Obsah:

50ml

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Cif cream citrus 500ml          (1021003)
Obj. číslo: 11300190

Skladem

48,28 Kč
58,42 Kč s DPH
Savo podlahy a povrchy vůně květin 750ml
Obj. číslo: 11300711

Skladem

46,35 Kč
56,08 Kč s DPH
Savo WC ocean 750ml (bal 12ks)
Obj. číslo: 11300285

Skladem

42,33 Kč
51,22 Kč s DPH
Papír xerografický Sky Speed A4/80g 500 listů (200ks paleta)
69,00 Kč
83,49 Kč s DPH