Bref WC Deluxe Moonflower 3x50g

Bref WC Deluxe Moonflower 3x50g
Bref WC Deluxe Moonflower 3x50g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11301148

93,19

112,76 Kč s DPH

ks

Bref De Luxe je jako parfém s vůní květů pro toaletu, který uvolňuje elegantní a delikátní prémiové vůně inspirované jemným aroma. Vždy nabízí úžasnou čistotu Brefu s aktivní pěnou, odstraní vodní kámen a ochrání pro nečistotě. Jednoduše výrobek umístěte do záchodové mísy a nasměrujte do proudu vody.

Složení:
>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15% neiontové povrchově aktivní látky.
Dále obsahuje: parfémy (citral, limonene, coumarin, linalool)

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Bref

Obsah:

3x50g

Vůně:

Květinová

Vlastnost:

Čistící

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Tiskopis NEM. Zdravotní záznam 23x31,5cm DITIS 1140012
6,53 Kč
7,90 Kč s DPH
Mapa 253 Classic 3 klopy modrá
Obj. číslo: 10200961

Skladem

6,32 Kč
7,65 Kč s DPH
Rychlovazač RZC závěsný Ekonomik modrý
Obj. číslo: 10201181

Na dotaz

6,15 Kč
7,44 Kč s DPH
Kuličkové pero jednorázové Simply Crocus plast FO-018 0,38mm modré
5,22 Kč
6,32 Kč s DPH