Bref WC gel Fresh oceán 360ml
Bref WC gel Fresh oceán 360ml

Bref WC gel Fresh oceán 360ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300435

70,21

84,95 Kč s DPH

ks

Bref WC Fresh Pearls Ocean je gelový čistič a osvěžovač, odstraňující rez, vodní kámen a nečistoty z toalet, kde zanechává svěží a hygienicky čistou. Díky praktickému košíčku, který je součástí balení se WC gel velice pohodlně doplňuje. Jedno balení Brefu WC Fresh Pearls Ocean vystačí na 1400 spláchnutí.

Varování:
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Poslat info známému