Čistič antibakterial Ajax Apple blossom zelený 1L

Čistič antibakterial Ajax Apple blossom zelený 1L
Čistič antibakterial Ajax Apple blossom zelený 1L

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11301103

OEM:

1547-6

61,20

74,05 Kč s DPH

ks

Pro každodenní čištění omyvatelných povrchů přidejte obsah 2 víček přípravku do nádoby s vodou (5l). Bez oplachování. Pro účinnou antibakteriální ochranu naneste nezředěný přípravek na navlhčenou houbičku. Setřete povrch. Nechte působit po dobu 15 min. Opláchněte. Takto ošetřené povrchy, které mají přijít do styku s potravinami, musí být před použitím opláchnuty pitnou vodou.
Zředěný pro velké plochy.
Nezředěný na těžko odstranitelné skvrny.

Složení
<5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, dezinfekční prostředky, Biocidní přípravek, obsahuje aktivní látku: kyselina L(+)-mléčná 1,3g/100g

Varování
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze snadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ajax

Obsah:

1L

Vůně:

Jalko

Druh:

Univerzální

Vlastnost:

Antibakteriální

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Obálka bublinková H18 270x360mm vnitřní rozm.
Obj. číslo: 10100598

Skladem

5,46 Kč
6,61 Kč s DPH
Taška C4 bílá krycí páska vnitřní tisk
Obj. číslo: 10100708

Skladem

1,58 Kč
1,92 Kč s DPH
Sešit 544 A5 linka 40 listů eko
Obj. číslo: 10100543

Skladem

8,62 Kč
10,43 Kč s DPH
Kuličkové pero jednorázové modré
Obj. číslo: 10300538

Skladem

1,98 Kč
2,40 Kč s DPH