Das Premium mýdlový čistič podlah 5L DOPRODEJ

Das Premium mýdlový čistič podlah 5L   DOPRODEJ
Das Premium mýdlový čistič podlah 5L DOPRODEJ

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300402

427,09

516,78 Kč s DPH

ks

Mycí a čisticí prostředek na podlahy se sníženou pěnivostí pro ruční i strojní čištění. Obsahuje mýdlo, které vytváří na čištěném povrchu lesk.

Použití:
Při běžném znečištění dávkujte 10ml prostředku na 1l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky upravit na 20ml na 1l vody. Takto připravený roztok použijte k čištění.

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P302+P352 PŘI STYKŮ S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Rychlovazač A4 ROC PP před.str.čirá zadní fialová (bal 10ks)
2,98 Kč
3,61 Kč s DPH
Páska lepící 48mmx66m hnědá no name     K(150955)
10,70 Kč
12,95 Kč s DPH
Mapa 253 Classic 3 klopy žlutá (bal 50ks)
Obj. číslo: 10200613

Skladem

4,35 Kč
5,26 Kč s DPH
Rychlovazač A4 ROC Brilliant nezávěsný celý zelený (bal 50ks)     K(105780)
3,40 Kč
4,11 Kč s DPH