Akce
Dezinfekce rukou Anti-COVID 250ml   DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Dezinfekce rukou Anti-COVID 250ml DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Dezinfekce rukou Anti-COVID 250ml DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11200104

30,00

36,30 Kč s DPH

ks

Produkt je ideální jako prevence pro boj s koronavirem SARS-CoV-2.
Účinné látky: Ethanol (denaturovaný) 76,4 % hm., peroxid vodíku 0,15 % hm.

Návod k použití: Přípravku používejte dostatečné množství (2×3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

Bezpečnostní opatření: Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.

Poslat info známému