Domestos WC gel oceán fresh 750ml

Domestos WC gel oceán fresh 750ml
Domestos WC gel oceán fresh 750ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300469

42,50

51,43 Kč s DPH

ks

Gelový dezinfekční přípravek určený k odstraňování vodního kamene v toaletě. Přilne k povrchu toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu, a to dokonce i pod vodní hladinou! Zabíjí bakterie v toaletě.

VAROVÁNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecně:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence:
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P280 Používejte ochranný oděv.
Reakce : P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Domestos

Obsah:

750ml

Vůně:

Oceán

Vlastnost:

Dezinfekční

ESHOP_prodej_min:

1

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Rychlovazač A4 ROC Brilliant nezávěsný celý červený
3,23 Kč
3,91 Kč s DPH
Papír xerografický JET A4/80g 500 listů extra bílý "A+"
95,00 Kč
114,95 Kč s DPH
Voda Dobrá voda neperlivá 0,5L / prodej pouze po balení 8ks
8,40 Kč
9,66 Kč s DPH
Spisová deska A4 s tkanicemi jednostr. modrá se štítkem
19,50 Kč
23,60 Kč s DPH