Jar Desinfectant Degreaser dezinfekční odmašťovač 750 ml

Jar Desinfectant Degreaser dezinfekční odmašťovač 750 ml
Jar Desinfectant Degreaser dezinfekční odmašťovač 750 ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300492

OEM:

PG210015

100,64

121,77 Kč s DPH

ks

Jar Professional dezinfekční odmašťovač 2v1 rychle a účinně odmašťuje a dezinfikuje v jednom kroku. Likviduje 99,99 % obalených virů a bakterií během 15 sekund. Je vhodný a bezpečný na čištění, odmaštění a dezinfekci pracovních povrchů v kuchyni včetně povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Velmi účinný je také na umývání kuchyňských spotřebičů a vybavení. Bezpečný pro většinu umývatelných povrchů jako nerezová ocel, smalt, keramika, mramor. Po použití je nutné plochu omýt pitnou vodou. Účinná látka: kvartérní amonium.

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P260 - Nevdechujte aerosol.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Jar

Obsah:

750ml

Vůně:

Jiné

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Sáčky na odpad 60x80cm mikroten 60L 20ks v roli černé
22,27 Kč
26,95 Kč s DPH
Hadr 60x70cm Vektex Simple Soft podlahový oranžový
19,38 Kč
23,45 Kč s DPH
Spisová deska A4 s tkanicemi modrý mramor
Obj. číslo: 10200611

Na dotaz

27,69 Kč
33,50 Kč s DPH
Tiskopis Paragon daň. doklad 8x15cm samopropis 50 listů BALOUŠEK PT010
16,63 Kč
20,12 Kč s DPH