Lesk forte leštící prostředek na sklo rozpraš. 800ml DOPRODEJ

Lesk forte leštící prostředek na sklo rozpraš. 800ml   DOPRODEJ
Lesk forte leštící prostředek na sklo rozpraš. 800ml DOPRODEJ

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300409

97,29

117,72 Kč s DPH

ks

Vysoce účinný čistící přípravek s obsahem amoniaku schválený pro použití v potravinářství. Je vhodný na skla, okna, zrcadla, ale i na různé typy plastů, nerezu a lesklých ploch. Účinně čistí a leští, nezanechává stopy. Akrylátové polymery vytváří na čištěném povrchu ochranný film, díky kterému zůstává umytý povrch déle čistý.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždení očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.

Parametry výrobku:

Porovnat

Obsah:

800ml

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Pytle na odpad LD igel. 60x80cm zatahovací 28mic 60L 10ks v roli
23,63 Kč
28,59 Kč s DPH
Pytle na odpad LDPE TOP zatahovací 70x110cm 35mic 120L 10ks v roli
44,54 Kč
53,89 Kč s DPH
Rukavice Vektex Simple 35g soft vel.M
Obj. číslo: 11300696

Skladem

16,64 Kč
20,13 Kč s DPH
Náhrada na mop bavlna - provázky
Obj. číslo: 11300215

Skladem

34,26 Kč
41,45 Kč s DPH