Milit univerzal 5L

Milit univerzal 5L
Milit univerzal 5L

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300502

100,25

121,30 Kč s DPH

ks

Čistič Milit Universal 5 l růžový je vhodný k mytí podlah, oken apod., vynikající čistící a odmašťovací schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P302 +P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAZENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Doplňkové věty:
EUH 208 Obsahuje Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.
Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Ručníky pap. Z-Z 2vrs. bílé 100% celuloza 150ks x20=3000ks v krab
435,20 Kč
526,59 Kč s DPH
Cif cream citrus 500ml          (1021003)
Obj. číslo: 11300190

Skladem

48,28 Kč
58,42 Kč s DPH
Real classic krém 600g (bal 18ks)
Obj. číslo: 11300162

Skladem

35,70 Kč
43,20 Kč s DPH
Clin na okna a rámy 750ml (bal 10ks)
Obj. číslo: 11300282

Na dotaz

43,49 Kč
52,62 Kč s DPH