Mr.Proper Glass cleaner profesional čistič skel 750ml

Akce
Mr.Proper Glass cleaner profesional čistič skel 750ml
Mr.Proper Glass cleaner profesional čistič skel 750ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300856

33,12

40,08 Kč s DPH

ks

Lehce odstraňuje nečistoty, mastnotu a otisky prstů. Povrchy zanechává lesklé a bez šmouh. Čiští skla a lesklé povrchy jako okna, zrcadla, skleněné panely apod. Vhodný i na TV, PC obrazovky, tablety a telefony.
Omezení použití:
Nepoužívejte na malované, leštěné nebo lakované povrchy. V případě pochybností otestujte produkt na malé nenápadné ploše

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P260 - Nevdechujte aerosoly.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Ručník pap. Z-Z Katrin Classic skládaný 2vrs. bílý recykl 232x230mm (bal 20x150ks=3000ks)
23,38 Kč
28,29 Kč s DPH
Toaletní papír Linteo Satin vlhčený 60ks kyselina mléčná
32,13 Kč
38,88 Kč s DPH
Toaletní papír Q-SOFT 3vrs. 160útržků 8rolí broskev (bal 80ks)
56,10 Kč
67,88 Kč s DPH
Toaletní papír Linteo Satin vlhčený 60ks dubová kůra
32,13 Kč
38,88 Kč s DPH