Mr.Proper spray kuchyň 500ml

Mr.Proper spray kuchyň 500ml
Mr.Proper spray kuchyň 500ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300699

54,96

66,50 Kč s DPH

ks

Mr. Proper čistič na kuchyně je ideální na odstraňování silně odolných tukových znečištění v domácnosti. Se svými silnými čistícími schopnostmi vyčistí rychle a efektivně všechny povrchy. Zároveň zanechá vysoký lesk i příjemnou citrónovou vůni.
Nepoužívejte na neomyvatelné povrchy jako je dřevo a na matriály jako stříbro, měď, mosaz nebo na natřené povrchy. V případě pochybností vyzkoušejte prostředek nejprve na malé, nenápadné ploše.

VAROVÁNÍ
Nebezpečné látky
EUH208 - Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Poslat info známému