Náhradní plnění

Firma Rec 21, s.r.o.

  • je subjektem, který již léta zaměstnává nad 50 % pracovníku se změněnou pracovní schopností
  • Vám nákupem u nás nabízí získání náhradního plnění
  • v současné době dle Zák. 435/2004Sb a Vyhl. č. 518/2004 Sb. 26 průměrně přepočtených zaměstnanců se ZPS

Náhradní plnění přesně definuje §81 zákona č.435/2004 Sb. Obecně existuje povinnost všech zaměstnavatelů (firem, organizací, podniků...), kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat, a má přitom více než 25 zaměstnanců, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen, nebo odvodem do státního rozpočtu. Zákon č.435/2004 Sb. dále upravuje tzv. prováděcí vyhláška č.518/2004 Sb.