Odstraňovač vodního kamene Well Done Antarctic sprej 500ml

Odstraňovač vodního kamene Well Done Antarctic sprej 500ml
Odstraňovač vodního kamene Well Done Antarctic sprej 500ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300692

45,00

54,45 Kč s DPH

ks

Extra silný prostředek na umyvadla, vany, vodovodní baterie, obkladačky. Efektivně rozpouští vodní kámen, odstraňuje špínu, zanechává na povrchu jemný film odpuzující vodu.

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Well Done

Obsah:

500ml

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Kuličkové pero jednorázové modré
Obj. číslo: 10300538

Na dotaz

2,22 Kč
2,69 Kč s DPH
Taška C4 bílá krycí páska vnitřní tisk
Obj. číslo: 10100708

Skladem

1,58 Kč
1,92 Kč s DPH
Archivační box 330x260x75mm EMBA bílý
Obj. číslo: 10200669

Skladem

32,81 Kč
39,70 Kč s DPH
Mapa 253 A4 prešpán 3 klopy tmavě modrá
Obj. číslo: 10201224

Skladem

24,26 Kč
29,35 Kč s DPH