Okena skla a rámy 500ml

Okena skla a rámy 500ml
Okena skla a rámy 500ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300242

20,49

24,79 Kč s DPH

ks

Univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Nové složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů. Obsahuje alkohol a aktivní čisticí látky pro oslnivý lesk beze šmouh. Se svěží vůní citrónu.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/ par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Obsah:

500ml

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Toaletní papír Linteo Classic 2vrs. bílý 4role   206610
19,72 Kč
23,86 Kč s DPH
Toaletní papír 400útrž. 30m 1vrs recykl
Obj. číslo: 11200158

Skladem

4,13 Kč
5,00 Kč s DPH
Sáčky na odpad HDPE 60x70cm 60L 10mic 20ks v roli
15,59 Kč
18,86 Kč s DPH
Jar Lemon 900ml
Akce
Obj. číslo: 11300620

Skladem

39,00 Kč
47,19 Kč s DPH