Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Cotton flower 7,5ml

Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Cotton flower 7,5ml
Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Cotton flower 7,5ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11400376

OEM:

232926

89,95

108,84 Kč s DPH

ks

Osvěžovač odstraňuje ze vzduchu pachy a současně zabraňuje jejich usazování na měkkých površích, jako jsou ručníky, vany či sprchové závěsy. Díky jedinečné technologii OdourClear zajistí nepřetržitou svěžest po dobu 45 dní. Osvěžovač vzduchu navíc funguje bez nutnosti použití baterií či elektrické energie.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ambi Pur

Obsah:

7,5ml

Vůně:

Bavlna

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Kapesníčky 2vrs. Linteo 150ks v krabičce   3004
Obj. číslo: 11200133

Skladem

23,29 Kč
28,18 Kč s DPH
Kuličkové pero hliníkové Luxus Minion
Obj. číslo: 10300672

Skladem

11,95 Kč
14,46 Kč s DPH
Ručník pap. Z-Z Katrin Classic skládaný 2vrs. bílý recykl 232x230mm (bal 20x150ks=3000ks)
23,38 Kč
28,29 Kč s DPH
Blok kostka 9x9x4,5cm lepená bílá
Obj. číslo: 10100934

Na dotaz

16,90 Kč
20,45 Kč s DPH