Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Lavender 7,5ml

Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Lavender 7,5ml
Osvěžovač Ambi Pur Bathroom Lavender 7,5ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11400378

OEM:

232927

89,95

108,84 Kč s DPH

ks

Osvěžovač odstraňuje ze vzduchu pachy a současně zabraňuje jejich usazování na měkkých površích, jako jsou ručníky, vany či sprchové závěsy. Díky jedinečné technologii OdourClear zajistí nepřetržitou svěžest po dobu 45 dní. Osvěžovač vzduchu navíc funguje bez nutnosti použití baterií či elektrické energie.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ambi Pur

Obsah:

7,5ml

Vůně:

Levandule

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Obálka A4 PP s drukem zelená
Obj. číslo: 10200345

Na dotaz

6,80 Kč
8,23 Kč s DPH
Obálka kartonová A4 278x368mm
Obj. číslo: 10100375

Skladem

16,00 Kč
19,36 Kč s DPH
Taška B4 xdno hnědá krycí páska 130g
Obj. číslo: 10100498

Skladem

5,03 Kč
6,09 Kč s DPH
Drátěnka kovová 40g
Obj. číslo: 11300777

Skladem

6,29 Kč
7,61 Kč s DPH