Prášek do myčky Finish citron 1,2kg DOPRODEJ

Prášek do myčky Finish citron 1,2kg   DOPRODEJ
Prášek do myčky Finish citron 1,2kg DOPRODEJ

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300327

OEM:

206893

149,00

180,29 Kč s DPH

ks

Připravte nádobí na účinnou sílu Finish, která jej efektivně zbaví špíny. Zaschlé nečistoty odmočí a změkčí a čisticí látky je pak nemilosrdně odstraní. Dokonale si poradí i s tou největší mastnotou nebo připáleninami. Balení je recyklovatelné.

Složení
5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělící činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty. Dále obsahuje enzymy (subtillsin amylasa)

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Finish

Obsah:

1,2kg

Vůně:

Citron

Poslat info známému