Prášek na praní Alfa classic 2,5kg

Prášek na praní Alfa classic 2,5kg
Prášek na praní Alfa classic 2,5kg

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300411

120,70

146,05 Kč s DPH

ks

Sypký prací prášek k praní všech druhů prádla použitelný do automatických praček i na ruční praní. Obsah 2,5 kg, pH 10-11,5.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P235 Uchovávejte v chladu.
P302+P352. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P402 Skladujte na suchém místě.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Houba školní balená 20x10x5cm mix barev
Obj. číslo: 11300483

Skladem

9,19 Kč
11,12 Kč s DPH
Isolda krém na ruce Aloe vera s panthenolem 100ml (bal 25ks)
21,93 Kč
26,54 Kč s DPH
Pytle na odpad LDPE TOP zatahovací 70x110cm 35mic 120L 10ks v roli (20 rolí v krab)
35,50 Kč
42,96 Kč s DPH
Savo Original dezinfekce 4L
Obj. číslo: 11301049

Skladem

166,60 Kč
201,59 Kč s DPH