Savo podlahy a povrchy vůně květin 750ml

Savo podlahy a povrchy vůně květin 750ml
Savo podlahy a povrchy vůně květin 750ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300711

46,35

56,08 Kč s DPH

ks

Savo na podlahy a povrchy s příjemnou vůní květin. Univerzální čistící přípravek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.). Účinně odstraňuje běžné nečistoty. Rychle schne a zanechává povrch lesklý a beze šmouh.

Použití:
Ředěný: Nalijte 3 uzávěry přípravku do 5 l vody. Neoplachujte.Neředěný: Při silném znečištění naneste na vlhkou houbičku nebo přímo na znečištěný povrch. Poté opláchněte. 3 uzávěry x 20 ml 5 l vody.
Složení:Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, amyl cinnamal, hexyl cinnamal, limonene, linalool, benzisothiazolinone. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence: Nevztahuje se.

Reakce:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Cif cream citrus 500ml          (1021003)
Obj. číslo: 11300190

Skladem

48,28 Kč
58,42 Kč s DPH
Savo WC citron 750ml (bal 12ks)
Obj. číslo: 11300556

Skladem

42,33 Kč
51,22 Kč s DPH
Bref duo Aktiv WC závěs Pine 50ml
Obj. číslo: 11300619

Na dotaz

39,95 Kč
48,34 Kč s DPH
Savo WC louka 750ml (bal 12ks)
Obj. číslo: 11300541

Skladem

39,95 Kč
48,34 Kč s DPH