Savo Prim dezinfekce květinová vůně 1,2L

Savo Prim dezinfekce květinová vůně 1,2L
Savo Prim dezinfekce květinová vůně 1,2L

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11301042

68,83

83,28 Kč s DPH

ks

Savo Prim univerzální a dokonalý účinek. Domácnost bude nejen čistá, ale také bezpečná. Je určeno k mytí a dezinfekci ploch a podlah, sanitární keramiky, WC, dřezů, kuchyňských potřeb, hraček a kotců pro zvířata.
Doporučený způsob ředění pro použití v domácnosti: 2 dcl Savo Prim (tj. 5 plných uzávěrů z láhve 1 l) zřeďte se 4 l vody. Zředěným roztokem umyjte a setřete předměty, povrchy nebo plochy a nechte 5 min působit a odvětrat.
Plochy a předměty (např. hračky, kuchyňské náčiní), které přichází do kontaktu s potravinami je nutné po umytí Savo Prim ještě opláchnout pitnou vodou, usušit a odvětrat.
Jak se starat o čistotu klávesnice? Pravděpodobně nejšpinavější periferií PC je klávesnice. Málokdo si před prací s počítačem umyje ruce a úzkostlivě dodržuje pravidlo o nejedení a nepití v jeho blízkosti. Pro kvalitní umytí je nejlepší klávesnici rozebrat, vyndat tlačítka a umýt je v naředěném roztoku Savo Prim. Před použitím čisticího roztoku zkontrolujte stálost potisku na klávesnicích, aby nedošlo k jejímu poškození.
Jak zničit bakterie u dětských hraček? Umytím dětských hraček v naředěném roztoku Savo Prim dosáhnete zničení nebezpečných bakterií a virů, které zůstávají na dětských hračkách a ohrožují zdraví vašeho děťátka. Nezapomeňte hračky po použití přípravku Savo Prim důkladně opláchnout pitnou vodou.
Bakterie v lednici. Vaši ledničku zbavíte nejen nežádoucích pachů, ale také 99,9% bakterií umytím vnitřku ledničky ředěným roztokem Savo Prim, který nechte po aplikaci 5 min působit. Poté ledničku umyjte pitnou vodou, nechte vysušit a odvětrat.
Péče o kuchyňské náčiní. Maso v syrovém stavu může být zdrojem množství zdraví nepříznivých mikroorganismů. K čištění kuchyňských nožů a desek je výborným pomocníkem Savo Prim.

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti:
Může být korozivní pro kovy.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
P391 Uniklý produkt seberte.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Savo

Obsah:

1,2L

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Obálka foliová C5 160x240mm nalepovací + krycí páska 1000ks
1 095,57 Kč
1 325,64 Kč s DPH
Páska lepící 48mmx66m čirá
Obj. číslo: 10700165

Skladem

13,60 Kč
16,46 Kč s DPH
Značkovač Centropen 2709 na bílé tabule modrý válcový hrot 1,8 mm
15,37 Kč
18,60 Kč s DPH
Kuličkové pero Empen Colombo plast 0,5mm modré
Obj. číslo: 10300679

Skladem

6,33 Kč
7,66 Kč s DPH