Savo WC louka 750ml

Savo WC louka 750ml
Savo WC louka 750ml

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300541

OEM:

0072420119

39,95

48,34 Kč s DPH

ks

Tekutý WC čistič je zahuštěný, jeho stékavost je snížena, odstraňuje i úporné pachy. Používá se k průběžné údržbě a dezinfekci toalet. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně louky zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Varování
Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Savo

Obsah:

750ml

Vůně:

Louka

Vlastnost:

Dezinfekční

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Cif cream citrus 500ml          (1021003)
Obj. číslo: 11300190

Na dotaz

42,33 Kč
51,22 Kč s DPH
Savo podlahy a povrchy vůně květin 750ml
Obj. číslo: 11300711

Skladem

46,75 Kč
56,57 Kč s DPH
Tiskopis NEM. Průkazka o zdravotní péči A7 DITIS 1140050
0,71 Kč
0,86 Kč s DPH
Popisovač Kores K-marker permanent XP1 černý kulatý hrot 2,5mm
12,73 Kč
15,40 Kč s DPH