Tablety do myčky Jar Professional All in one 115ks

Tablety do myčky Jar Professional All in one 115ks
Tablety do myčky Jar Professional All in one 115ks

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300770

OEM:

PG200029

637,50

771,38 Kč s DPH

ks

Kapsle do myček nádobí Jar Professional pomáhají odstranit i zaschlou mastnotu. Jsou vhodné i pro použití v profesionálních myčkách nádobí s krátkým cyklem mytí (1-5 min). Rozpouštějí se 2x rychleji než běžné pevné tablety. Povrchově aktivní látky zajistí dokonalé odstranění zbytků jídel a mastnoty z nádobí a jejich uzamčení ve vodě, což zabraňuje jejich opětovnému usazování na příborech, talířích a skle. Vhodné i pro myčky skla. Účinné při všech stupních tvrdosti vody.
Zabezpečte, aby se stříbro nedostalo do kontaktu s nerezovou ocelí. Starožitný, ručně malovaný čínský porcelán ani olovnatý křišťál neumývejte v myčce nádobí.

Varování:
GHS05 - korozivní a žíravé látky
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Složení:
5-15 % Neiontové Povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, <5 % Fosfonáty, Polykarboxyláty, Enzymy, Parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Jar

Obsah:

Jiný

Vůně:

JIné

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...

Spisová deska A4 s tkanicí kulaté rohy se štítkem přírodní
14,28 Kč
17,28 Kč s DPH
Toaletní papír Katrin 3vrs. 8ks / prodej po balení
62,00 Kč
75,02 Kč s DPH
Pořadač A4 8cm pákový Executive černý hřbet prstokroužek
40,80 Kč
49,37 Kč s DPH
Klip Binder 15mm Concorde
Obj. číslo: 10400340

Skladem

0,98 Kč
1,19 Kč s DPH