Zásady ochrany soukromí

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Při objednání zboží od Vás potřebujeme údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo). Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme Vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy.

Při objednání zboží můžete vyplnit i nepovinné údaje. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

Při návštěvě naší webové stránky o Vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymní. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

 

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů:

Zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům víme, koho kontaktovat.

 

Obrátíte-li se na nás s dotazem, musíme k jeho zodpovězení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

 

Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit. E-mailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu.

 

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku) nebo pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.